Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Hoitohuone Rafael
Y-tunnus: 2170517-3
Osoite: Itsenäisyydenkatu 35 A
Postinumero: 28100
Postitoimipaikka: Pori
Puhelinnumero: 040 5773917
Sähköpostiosoite: hoitohuonerafael(at)gmail.com
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö/tietosuojavastaava

Yritys: Hoitohuone Rafael
Nimi: Eili Lindström
Osoite: Itsenäisyydenkatu 35 A
Postinumero: 28100
Postitoimipaikka: Pori
Puhelinnumero: 040 5773917
Sähköposti: hoitohuonerafael(at)gmail.com
3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaan tavoittamiseen.
4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja, joita käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaan tavoittamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkuuden ylläpitoon.
7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään yhteydenottolomakkeella.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteystietolomakkeen tiedot ovat tallennettuna myös palveluntarjoajan (MMD Networks Oy:n) palvelimelle, jonka kanssa on tehty EU tietosuojan mukainen sopimus.
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja siirretään Rafaelin asiakasrekisteriin.
9. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivusto ei käytä cookie-toimintoa eli evästeitä.
10. Rekisterin suojaus

Yhteydenottolomakkeella sähköpostiin saapuvat tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä, joka tarvitsee niitä työtehtävässään.
11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.
Rekisterin tietoja päivitetty 18.02.2023
Luo kotisivut ilmaiseksi!